لیست پزشکان دکتر احد فاضلی روانپزشک
  • دکتر احد فاضلی

سلام. دکتر احد فاضلی هستم، روانپزشک 06:50

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 06:50

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 06:50