دکتر حمیرا لعل خوشاب دکتر حمیرا لعل خوشاب
  • دکتر حمیرا لعل خوشاب

سلام. دکتر حمیرا لعل خوشاب هستم، متخصص جراحی عمومی 01:05

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 01:05

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 01:05