لیست پزشکان دکتر علی حاجی هاشمی متخصص جراحی عمومی
  • دکتر علی حاجی هاشمی

سلام. دکتر علی حاجی هاشمی هستم، متخصص جراحی عمومی 14:15

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 14:15

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 14:15