دکتر علی حاجی هاشمی دکتر علی حاجی هاشمی
  • درباره من دکتر علی حاجی هاشمی

سلام. دکتر علی حاجی هاشمی هستم، متخصص جراحی عمومی 11:33

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 11:33

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 11:33