دکتر آرش جمال امیدی دکتر آرش جمال امیدی
  • دکتر آرش جمال امیدی

سلام. دکتر آرش جمال امیدی هستم، متخصص قلب وعروق 01:18

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 01:18

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 01:18