دکتر جابر علیزاده دکتر جابر علیزاده
  • درباره من دکتر جابر علیزاده

سلام. دکتر جابر علیزاده هستم، دکترای روانشناسی بالینی ( درمانگر وسواس و اضطراب ) 15:22

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:22

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:22