لیست پزشکان دکتر پریسا صمیمی متخصص جراحی عمومی
  • دکتر پریسا صمیمی

سلام. دکتر پریسا صمیمی هستم، متخصص جراحی عمومی 15:15

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:15

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:15