لیست پزشکان دکتر فریده سیگارودی متخصص داخلی ( غدد )
  • دکتر فریده سیگارودی

سلام. دکتر فریده سیگارودی هستم، متخصص داخلی ( غدد ) 01:21

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 01:21

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 01:21