لیست پزشکان دکتر مجتبی امین زاده روانپزشک
  • دکتر مجتبی امین زاده

سلام. دکتر مجتبی امین زاده هستم، روانپزشک 06:10

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 06:10

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 06:10