دکتر لاله صادقی دکتر لاله صادقی
  • دکتر لاله صادقی

سلام. دکتر لاله صادقی هستم، متخصص زنان و زایمان 01:16

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 01:16

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 01:16