دکتر امیر خرم دکتر امیر خرم
  • درباره من دکتر امیر خرم

سلام. دکتر امیر خرم هستم، متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی ) 11:29

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 11:29

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 11:29