لیست پزشکان دکتر امیر خرم متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
  • دکتر امیر خرم

سلام. دکتر امیر خرم هستم، متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) 14:15

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 14:15

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 14:15