دکتر محمد مهدی قاسمی دکتر محمد مهدی قاسمی
  • دکتر محمد مهدی قاسمی

سلام. دکتر محمد مهدی قاسمی هستم، متخصص مغز و اعصاب 19:19

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 19:19

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 19:19