لیست پزشکان دکتر نجمه اخباری متخصص داخلی
  • دکتر نجمه اخباری

سلام. دکتر نجمه اخباری هستم، متخصص داخلی 00:29

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 00:29

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 00:29