دکتر رضا مسیحی دکتر رضا مسیحی
  • درباره من دکتر رضا مسیحی

سلام. دکتر رضا مسیحی هستم، متخصص کودکان 22:24

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 22:24

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 22:24