لیست پزشکان دکتر رضا مسیحی متخصص کودکان
  • دکتر رضا مسیحی

سلام. دکتر رضا مسیحی هستم، متخصص کودکان 08:22

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 08:22

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 08:22