دکتر مریم نیکوفر دکتر مریم نیکوفر
  • دکتر مریم نیکوفر

سلام. دکتر مریم نیکوفر هستم، فوق تخصص قلب کودکان 11:13

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 11:13

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 11:13