لیست پزشکان دکتر مهناز میهنی متخصص کودکان
  • دکتر مهناز میهنی

سلام. دکتر مهناز میهنی هستم، متخصص کودکان 20:26

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 20:26

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 20:26