دکتر مجید سلیمی مرند دکتر مجید سلیمی مرند
  • درباره من دکتر مجید سلیمی مرند

سلام. دکتر مجید سلیمی مرند هستم، دکترای داروسازی 23:34

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 23:34

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 23:34