لیست پزشکان دکتر مجید سلیمی مرند دکترای داروسازی
  • دکتر مجید سلیمی مرند

سلام. دکتر مجید سلیمی مرند هستم، دکترای داروسازی 03:18

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 03:18

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 03:18