دکتر آمنه عبیری دکتر آمنه عبیری
  • دکتر آمنه عبیری

سلام. دکتر آمنه عبیری هستم، فلوشیپ طب مادر و جنین ( پریناتولوژی ) 14:44

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 14:44

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 14:44