لیست پزشکان دکتر زهره خداشناس متخصص پوست و مو
  • دکتر زهره خداشناس

سلام. دکتر زهره خداشناس هستم، متخصص پوست و مو 19:00

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 19:00

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 19:00