لیست پزشکان دکتر پروین جمهری خامنه متخصص پوست و مو
  • دکتر پروین جمهری خامنه

سلام. دکتر پروین جمهری خامنه هستم، متخصص پوست و مو 15:26

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:26

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:26