دکتر پروین جمهری خامنه دکتر پروین جمهری خامنه
  • درباره من دکتر پروین جمهری خامنه

سلام. دکتر پروین جمهری خامنه هستم، متخصص پوست و مو 23:56

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 23:56

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 23:56