لیست پزشکان دکتر فرناز محامدی متخصص کودکان
  • دکتر فرناز محامدی

سلام. دکتر فرناز محامدی هستم، متخصص کودکان 15:21

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:21

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:21