دکتر فاطمه نیک پور دکتر فاطمه نیک پور
  • دکتر فاطمه نیک پور

سلام. دکتر فاطمه نیک پور هستم، متخصص زنان و زایمان 11:16

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 11:16

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 11:16