لیست پزشکان دکتر کوروش شهبازی روانپزشک
  • دکتر کوروش شهبازی

سلام. دکتر کوروش شهبازی هستم، روانپزشک 21:18

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 21:18

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 21:18