لیست پزشکان دکتر کوروش شهبازی روانپزشک
  • دکتر کوروش شهبازی

سلام. دکتر کوروش شهبازی هستم، روانپزشک 14:07

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 14:07

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 14:07