لیست پزشکان دکتر کوروش شهبازی روانپزشک
  • دکتر کوروش شهبازی

سلام. دکتر کوروش شهبازی هستم، روانپزشک 23:15

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 23:15

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 23:15

برای گفتگو و مشاوره آنلاین ابتدا باید ثبت نام کنید و درصورت عضو بودن، وارد شوید 23:15