دکتر مسعود ستایش مهر دکتر مسعود ستایش مهر
  • دکتر مسعود ستایش مهر

سلام. دکتر مسعود ستایش مهر هستم، متخصص مغز و اعصاب 13:33

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 13:33

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 13:33