لیست پزشکان دکتر سارا تهرودی دکترای داروسازی
  • دکتر سارا تهرودی

سلام. دکتر سارا تهرودی هستم، دکترای داروسازی 17:27

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 17:27

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 17:27