دکتر سارا تهرودی دکتر سارا تهرودی
  • درباره من دکتر سارا تهرودی

سلام، دکتر سارا تهرودی هستم دکترای داروسازی 02:46

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 02:46

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 02:46