لیست پزشکان دکتر محمد مهدی قدس تهرانی فوق تخصص نوزادان،آسم و آلرژی
  • دکتر محمد مهدی قدس تهرانی

سلام. دکتر محمد مهدی قدس تهرانی هستم، فوق تخصص نوزادان،آسم و آلرژی 01:50

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 01:50

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 01:50