لیست پزشکان دکتر خلیل علی زاده فلوشیپ تخصصی جراحی دست
  • دکتر خلیل علی زاده

سلام. دکتر خلیل علی زاده هستم، فلوشیپ تخصصی جراحی دست 20:17

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 20:17

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 20:17