لیست پزشکان دکتر شریف نجفی متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
  • دکتر شریف نجفی

سلام. دکتر شریف نجفی هستم، متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی 12:57

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 12:57

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 12:57