دکتر حسین مشتاق دکتر حسین مشتاق
  • دکتر حسین مشتاق

سلام. دکتر حسین مشتاق هستم، متخصص داخلی 11:15

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 11:15

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 11:15