لیست پزشکان دکتر حسین مشتاق متخصص داخلی
  • دکتر حسین مشتاق

سلام. دکتر حسین مشتاق هستم، متخصص داخلی 06:38

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 06:38

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 06:38