لیست پزشکان ویدا سیانکی کارشناس مامایی
  • ویدا سیانکی

سلام. ویدا سیانکی هستم، کارشناس مامایی 19:04

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 19:04

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 19:04