دکتر عباس زارعی دکتر عباس زارعی
  • درباره من دکتر عباس زارعی

سلام. دکتر عباس زارعی هستم، متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد 19:55

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 19:55

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 19:55