لیست پزشکان دکتر عباس زارعی متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
  • دکتر عباس زارعی

سلام. دکتر عباس زارعی هستم، متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد 09:29

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 09:29

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 09:29