دکتر نیلوفر استوار دکتر نیلوفر استوار
  • دکتر نیلوفر استوار

سلام. دکتر نیلوفر استوار هستم، دندانپزشک عمومی 10:00

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 10:00

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 10:00