لیست پزشکان دکتر پریا تبریزی پزشک عمومی
  • دکتر پریا تبریزی

سلام. دکتر پریا تبریزی هستم، پزشک عمومی 04:41

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 04:41

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 04:41