دکتر سپیده فراهانی دکتر سپیده فراهانی
  • دکتر سپیده فراهانی

سلام. دکتر سپیده فراهانی هستم، متخصص قلب وعروق 15:17

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:17

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:17