لیست پزشکان دکتر سپیده فراهانی متخصص قلب وعروق
  • دکتر سپیده فراهانی

سلام. دکتر سپیده فراهانی هستم، متخصص قلب وعروق 21:32

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 21:32

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 21:32