لیست پزشکان دکتر شاهرخ اکبریان روانپزشک
  • دکتر شاهرخ اکبریان

سلام. دکتر شاهرخ اکبریان هستم، روانپزشک 23:22

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 23:22

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 23:22