دکتر امید عبدالهی دکتر امید عبدالهی
  • دکتر امید عبدالهی

سلام. دکتر امید عبدالهی هستم، متخصص داخلی 10:26

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 10:26

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 10:26