لیست پزشکان دکتر امید عبدالهی متخصص داخلی
  • دکتر امید عبدالهی

سلام. دکتر امید عبدالهی هستم، متخصص داخلی 11:14

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 11:14

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 11:14