لیست پزشکان دکتر شهرام سپهرمند دندانپزشک عمومی
  • دکتر شهرام سپهرمند

سلام. دکتر شهرام سپهرمند هستم، دندانپزشک عمومی 03:37

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 03:37

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 03:37