دکتر شهرام سپهرمند دکتر شهرام سپهرمند
  • درباره من دکتر شهرام سپهرمند

سلام، دکتر شهرام سپهرمند هستم دندانپزشک عمومی 07:36

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 07:36

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 07:36