دکتر کامبیز عاملی زمانی دکتر کامبیز عاملی زمانی
  • دکتر کامبیز عاملی زمانی

سلام. دکتر کامبیز عاملی زمانی هستم، فلوشیپ جراحی پلک - مجاری اشکی و اربیت 22:44

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 22:44

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 22:44