دکتر آرزو نهاوندی دکتر آرزو نهاوندی
  • درباره من دکتر آرزو نهاوندی

سلام، دکتر آرزو نهاوندی هستم پزشک عمومی 12:21

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 12:21

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 12:21