دکتر آرزو نهاوندی دکتر آرزو نهاوندی
  • درباره من دکتر آرزو نهاوندی

سلام، دکتر آرزو نهاوندی هستم پزشک عمومی 16:31

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 16:31

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 16:31

ارسال مستندات پزشکی

امکان ارسال صوت و مستندات پزشکی بعد از پرسیدن سوال فراهم میباشد . لطفا ابتدا سوال خود را ارسال کنید

ترک گفتگو

در صورت ترک این گفتگو ، پیام شما پاک خواهد شد .