لیست پزشکان دکتر شیوا سیه بازی دکترای  تخصصی مامایی و بهداشت باروری
  • دکتر شیوا سیه بازی

سلام. دکتر شیوا سیه بازی هستم، دکترای تخصصی مامایی و بهداشت باروری 04:42

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 04:42

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 04:42