لیست پزشکان دکتر مارتا صفوی  پزشکی ورزشی
  • دکتر مارتا صفوی

سلام. دکتر مارتا صفوی هستم، پزشکی ورزشی 04:22

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 04:22

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 04:22