لیست پزشکان دکتر عارفه اسدی متخصص پوست و مو
  • دکتر عارفه اسدی

سلام. دکتر عارفه اسدی هستم، متخصص پوست و مو 12:55

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 12:55

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 12:55