دکتر محمدابراهیم قاسم پور دکتر محمدابراهیم قاسم پور
  • درباره من دکتر محمدابراهیم قاسم پور

سلام، دکتر محمدابراهیم قاسم پور هستم متخصص ارتوپدی 22:53

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 22:53

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 22:53