لیست پزشکان دکتر محمدابراهیم قاسم پور متخصص ارتوپدی
  • دکتر محمدابراهیم قاسم پور

سلام. دکتر محمدابراهیم قاسم پور هستم، متخصص ارتوپدی 03:46

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 03:46

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 03:46