دکتر نوید رحیمی دکتر نوید رحیمی
  • دکتر نوید رحیمی

سلام. دکتر نوید رحیمی هستم، متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی 11:14

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 11:14

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 11:14