لیست پزشکان دکتر مرجان شریف زاده متخصص داخلی
  • دکتر مرجان شریف زاده

سلام. دکتر مرجان شریف زاده هستم، متخصص داخلی 09:41

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 09:41

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 09:41