دکتر مریم طهماسبی دکتر مریم طهماسبی
  • دکتر مریم طهماسبی

سلام. دکتر مریم طهماسبی هستم، متخصص قلب وعروق 15:14

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:14

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:14