دکتر آزاده نجارزاده دکتر آزاده نجارزاده
  • درباره من دکتر آزاده نجارزاده

سلام، دکتر آزاده نجارزاده هستم دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی 20:16

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 20:16

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 20:16