لیست پزشکان دکتر آزاده نجارزاده دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
  • دکتر آزاده نجارزاده

سلام. دکتر آزاده نجارزاده هستم، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی 20:23

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 20:23

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 20:23