لیست پزشکان دکتر سودابه درویش متخصص جراحی زنان و زایمان و نازایی
  • دکتر سودابه درویش

سلام. دکتر سودابه درویش هستم، متخصص جراحی زنان و زایمان و نازایی 18:57

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 18:57

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 18:57