لیست پزشکان دکتر سارا منافی افخم متخصص داخلی
  • دکتر سارا منافی افخم

سلام. دکتر سارا منافی افخم هستم، متخصص داخلی 15:18

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:18

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:18