دکتر فرانک داودزاده دکتر فرانک داودزاده
  • درباره من دکتر فرانک داودزاده

سلام. دکتر فرانک داودزاده هستم، متخصص کودکان 16:36

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 16:36

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 16:36