لیست پزشکان دکتر فرانک داودزاده متخصص کودکان
  • دکتر فرانک داودزاده

سلام. دکتر فرانک داودزاده هستم، متخصص کودکان 15:26

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:26

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:26